Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-2013nr. 104, item 37

37 Stemming motie Wet inrichting landelijk gebied

Aan de orde is de stemming over een aangehouden motie, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Wet inrichting landelijk gebied,

te weten:

  • -de motie-Van Gerven/Paulus Jansen over financiering van de systeemtaken van het Landelijk Fietsplatform en Wandelnet (33441, nr. 8).

(Zie vergadering van 23 mei 2013.)

De voorzitter:

De motie-Van Gerven/Paulus Jansen (33441, nr. 8) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat landelijke routestructuren positief bijdragen aan gezondheid, economie, recreatie, leefbaarheid en natuurbeleving en dat landelijke routestructuren bovendien essentiële verbindingen zijn binnen en tussen natuurgebieden;

overwegende dat Nederland een kwalitatief hoogwaardig routenetwerk heeft voor wandelaars en fietsers in de vorm van Lange-Afstand-Wandelpaden en Landelijke Fietsroutes dat nauw samenhangt met de netwerken van regionale knooppunten;

constaterende dat de Stichting Wandelnet en de Stichting Landelijk Fietsplatform op efficiënte wijze met hulp van vrijwilligers het landelijk netwerk beheren en systeemverantwoordelijkheid dragen voor het totale routenetwerk, het gebruik van deze netwerken actief stimuleren in zowel binnen- als buitenland;

overwegende dat de provincies op basis van een plan van aanpak bereid zijn voor hun deel financieel bij te dragen, maar dat voor het totaal een aanvullende rijksbijdrage essentieel is;

verzoekt de regering om met de provincies afspraken te maken over de financiering van de systeemtaken van het Landelijk Fietsplatform en Wandelnet ten bate van het beheer van nationale routestructuren voor wandelen en fietsen, de bijbehorende voorlichting en promotie en de kennis en coördinatie voor wandelen en fietsen in Nederland,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 13, was nr. 8 (33441).

Op verzoek van de heer Van Gerven stel ik voor, zijn motie (33441, nr. 13) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.