Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-2013nr. 104, item 20

20 Stemmingen moties GGZ

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO GGZ,

te weten:

  • -de motie-Leijten over een landelijke beleidsvisie over sociale inclusie (25424, nr. 218);

  • -de motie-Kuzu over het meenemen van de POH-GGZ in de evaluatie (25424, nr. 219);

  • -de motie-Pia Dijkstra over het niet meer scheiden van diagnosefase en hoofdbehandelaarschap (25424, nr. 220).

(Zie vergadering van 2 juli 2013.)

De voorzitter:

Op verzoek van mevrouw Pia Dijkstra stel ik voor, haar motie (25424, nr. 220) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de motie-Leijten (25424, nr. 218).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de ChristenUnie, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Kuzu (25424, nr. 219).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, het CDA, de ChristenUnie, de VVD, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.