Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-2013nr. 104, item 33

33 Stemmingen Brief EU periodieke controles rijwaardigheid

Aan de orde is de stemming in verband met de brief van de voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken over een nadere reactie inzake het EU-voorstel: wetgevingsvoorstellen voor harmonisatie en uitbreiding van periodieke (technische) controles op rijwaardigheid en veiligheid van motorvoertuigen en aanhangers (waaronder APK-keuringen)(33431, nr. 3)).

De voorzitter:

Ik stel voor, conform het voorstel van de vaste commissie voor Europese Zaken te besluiten en in te stemmen met de brief aan de Voorzitter van de Europese Commissie.

Daartoe wordt besloten.