Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-2013nr. 104, item 19

19 Stemmingen motie Naleving Handboek voor aantredende bewindspersonen

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij het debat over naleving van het Handboek voor aantredende bewindspersonen door de minister van Infrastructuur en Milieu,

te weten:

  • -de motie-Van Tongeren over het openbaar maken van alle zakelijke belangen van beoogde bewindspersonen (33688, nr. 2).

(Zie vergadering van 2 juli 2013.)

De voorzitter:

Op verzoek van mevrouw Van Tongeren stel ik voor, haar motie (33688, nr. 2) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.