Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-2013nr. 104, item 29

29 Stemmingen moties Online betalingsverkeer

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO Online betalingsverkeer,

te weten:

  • -de motie-Nijboer c.s. over de normen van DNB voor het veiligheidsniveau (27863, nr. 46);

  • -de motie-Nijboer/Merkies over vergoedingsnormen voor schade bij online fraude (27863, nr. 47);

  • -de motie-Nijboer c.s. over een schaderegeling voor langdurige uitval van het girale betalingsverkeer (27863, nr. 48).

(Zie vergadering van 3 juli 2013.)

In stemming komt de motie-Nijboer c.s. (27863, nr. 46).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Nijboer/Merkies (27863, nr. 47).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de SGP, de ChristenUnie, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Nijboer c.s. (27863, nr. 48).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van de VVD ertegen, zodat zij is aangenomen.