Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-2013nr. 104, item 17

17 Stemming motie Europese top

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij het debat over het verslag van de Europese top,

te weten:

  • -de motie-Van Haersma Buma over directe herkapitalisatie van banken via het ESM (21501-20, nr. 806).

(Zie vergadering van 2 juli 2013.)

In stemming komt de motie-Van Haersma Buma (21501-20, nr. 806).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.