Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-2013nr. 104, item 63

63 Stemmingen moties Transitie Jeugdzorg

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO Transitie Jeugdzorg,

te weten:

  • -de motie-Leijten/Kooiman over voorkomen van loondumping en gedwongen ontslagen (31839, nr. 299);

  • -de motie-Bergkamp/Ypma over overleg met de VNG over behoud van specifieke kennis (31839, nr. 300);

  • -de motie-Agema over uitstel van de decentralisatie van de jeugdzorg (31839, nr. 301);

  • -de motie-Voortman/Ypma over regionale monitoring (31839, nr. 302);

  • -de motie-Voortman over een goede aansluiting tussen jeugd- en volwassenenzorg (31839, nr. 303);

  • -de motie-Keijzer/Bergkamp over het formuleren van kritische succesfactoren (31839, nr. 304);

  • -de motie-Keijzer over overleg met zorgkantoren en zorgverzekeraars (31839, nr. 305).

(Zie vergadering van heden.)

In stemming komt de motie-Leijten/Kooiman (31839, nr. 299).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, 50PLUS, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Bergkamp/Ypma (31839, nr. 300).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, 50PLUS, D66, GroenLinks en de PvdA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Agema (31839, nr. 301).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, 50PLUS, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Voortman/Ypma (31839, nr. 302).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de VVD, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van de PVV ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Voortman (31839, nr. 303).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SGP, het CDA, de ChristenUnie, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Keijzer/Bergkamp (31839, nr. 304).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SGP, het CDA, de ChristenUnie, 50PLUS, D66 en GroenLinks voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Keijzer (31839, nr. 305).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.