Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-2013nr. 104, item 87

87 Stemmingen Onderzoek dataverzameling door AIVD en MIVD

Aan de orde is de stemming in verband met de brief van de voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken over een onderzoek door de CTIVD naar dataverzameling door de AIVD en MIVD.

De voorzitter:

Ik stel voor conform het voorstel van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken te besluiten en de CTIVD te verzoeken een onderzoek te verrichten naar de dataverzameling door de AIVD en de MIVD.

Daartoe wordt besloten.