Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-2013nr. 104, item 57

57 Stemmingen moties Krimp in het onderwijs

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO Krimp in het onderwijs,

te weten:

  • -de motie-Voordewind c.s. over de consequenties van de plannen voor kleine richtingen (31293, nr. 169);

  • -de motie-Voordewind/Ypma over het aanstaande lerarentekort en de werkloosheid onder leraren (31293, nr. 170);

  • -de motie-Beertema over behoud van de kleinescholentoeslag in zijn huidige vorm (31293, nr. 171);

  • -de motie-Bisschop over een integrale afweging van prospectieve factoren bij de herziening van het risicogerichte toezicht (31293, nr. 172);

  • -de motie-Rog c.s. over afzien van het afschaffen van de kleinescholentoeslag (31293, nr. 173);

  • -de motie-Rog c.s. over een advies van de Raad van State over de kleinescholentoeslag (31293, nr. 174);

  • -de motie-Smaling over behoud van de laatste scholen in dorpen en buurten (31293, nr. 175);

  • -de motie-Ypma/Straus over de bekostiging van kleine scholen (31293, nr. 176).

(Zie vergadering van heden.)

De voorzitter:

De motie-Voordewind/Ypma (31293, nr. 170) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de werkloosheid onder leraren is gestegen, maar dat het onderwijs vanaf 2015 juist kampt met een tekort aan leraren door vergrijzing;

van mening dat talenten voor het onderwijs behouden moeten blijven en dat de positie van startende docenten moet worden versterkt;

verzoekt de regering, met maatregelen te komen die ertoe leiden dat talentvolle afgestudeerde leerkrachten basisonderwijs voor het onderwijs kunnen worden behouden;

verzoekt de regering tevens, deze maatregelen toe te spitsen op regio's daar waar lerarentekorten optreden vanaf 2015,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 178, was nr. 170 (31293).

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen.

Mijnheer Knops, ik zag een propje door de zaal vliegen!

In stemming komt de motie-Voordewind (31293, nr. 169).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Voordewind/Ypma (31293, nr. 178, was nr. 170).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de ChristenUnie, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Beertema (31293, nr. 171).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, het CDA, de ChristenUnie, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Bisschop (31293, nr. 172).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SGP, het CDA, de ChristenUnie, 50PLUS, D66, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Rog c.s. (31293, nr. 173).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Rog c.s. (31293, nr. 174).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Smaling (31293, nr. 175).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, het CDA, de ChristenUnie, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Ypma/Straus (31293, nr. 176).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD, 50PLUS, D66, GroenLinks en de PvdA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.