Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201329675 nr. 154

29 675 Zee- en kustvisserij

Nr. 154 MOTIE VAN HET LID OUWEHAND

Voorgesteld 3 juli 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het alweer tien jaar geleden is dat de nota Vissenwelzijn in beeld verscheen, in opdracht van het toenmalige ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

constaterende dat de staatssecretaris van Economische Zaken duidelijk heeft gemaakt vissenwelzijn belangrijk te vinden,

verzoekt de regering om de vissenwelzijnsnota uit 2003 te actualiseren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand