Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-2013nr. 104, item 71

71 Stemmingen moties Rijkshuisvesting

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO Rijkshuisvesting,

te weten:

  • -de motie-Van Toorenburg over concrete maatregelen om de gevolgen van de verkleining van de rijksdienst voor de provincie Drenthe te beperken (31490, nr. 123);

  • -de motie-Schouten over voorrang geven aan de krimpregio’s bij verdeling van Fte’s (31490, nr. 124);

  • -de motie-Albert de Vries c.s. over aanvullende voorstellen om het verlies aan werkgelegenheid substantieel te verminderen (31490, nr. 125);

  • -de motie-Albert de Vries c.s. over een inspanningsverplichting dat bepaalde provincies niet meer dan gemiddeld werkgelegenheid mogen verliezen (31490, nr. 126);

  • -de motie-Paulus Jansen over meer inzicht in de productiviteitsontwikkeling (31490, nr. 127).

(Zie vergadering van heden.)

In stemming komt de motie-Van Toorenburg (31490, nr. 123).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Schouten (31490, nr. 124).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, het CDA, de ChristenUnie, 50PLUS, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Albert de Vries (31490, nr. 125).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Albert de Vries (31490, nr. 126).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van de VVD ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Paulus Jansen (31490, nr. 127).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SGP, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.