Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-2013nr. 104, item 73

73 Stemmingen moties Wapenexportbeleid

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO Wapenexportbeleid,

te weten:

  • -de motie-Jasper van Dijk/Van Ojik over opschorten van de onderhandeling met Jordanië over de verkoop van defensiematerieel (22054, nr. 225);

  • -de motie-Leegte/Agnes Mulder over een periodieke update over de voortgang van de onderhandelingen over het gelijke speelveld in Europa (22054, nr. 226).

(Zie vergadering van heden.)

In stemming komt de motie-Jasper van Dijk/Van Ojik (22054, nr. 225).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de ChristenUnie, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Leegte/Agnes Mulder (22054, nr. 226).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de VVD, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van de PvdD ertegen, zodat zij is aangenomen.