Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201329675 nr. 156

29 675 Zee- en kustvisserij

Nr. 156 MOTIE VAN DE LEDEN GRAUS EN DIJKGRAAF

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, de verantwoordelijkheid voor de visserij gerelateerde onderdelen van de Kaderrichtlijn Mariene Strategie neer te leggen bij het ministerie van Economische Zaken en te voorkomen dat de Kaderrichtlijn Mariene Strategie het visserijbeleid op ongewenste wijze gaat dicteren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Graus

Dijkgraaf