Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-2013nr. 104, item 23

23 Stemmingen moties Ganzenbeleid

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO Ganzenbeleid,

te weten:

  • -de motie-Thieme over schrappen van de vos uit de vrijstellingslijst (28286, nr. 632);

  • -de motie-Thieme over het starten van twee pilots (28286, nr. 633);

  • -de motie-Thieme over wijziging van de Luchtvaartwet en het LIB (28286, nr. 634);

  • -de motie-Graus over minder aantrekkelijk maken van de leefgebieden op en rond Schiphol (28286, nr. 635);

  • -de motie-Houwers/Geurts over een ganzenveilige situatie rond Schiphol (28286, nr. 636);

  • -de motie-Van Gerven over diervriendelijke alternatieven voor de ganzenjacht (28286, nr. 637);

  • -de motie-Van Gerven over een 13 km-zone rond Schiphol (28286, nr. 638).

(Zie vergadering van 3 juli 2013.)

In stemming komt de motie-Thieme (28286, nr. 632).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Thieme (28286, nr. 633).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Thieme (28286, nr. 634).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Graus (28286, nr. 635).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Houwers/Geurts (28286, nr. 636).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de VVD, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van de PvdD ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Gerven (28286, nr. 637).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Mevrouw Van Tongeren (GroenLinks):

GroenLinks wenst geacht te worden tegen motie op stuk nr. 636 te hebben gestemd.

De voorzitter:

Die motie blijft echter aangenomen. Het zal in de Handelingen worden opgenomen.

In stemming komt de motie-Van Gerven (28286, nr. 638).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.