Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-2013nr. 104, item 30

30 Stemmingen moties Voorjaarsnota

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de Voorjaarsnota,

te weten:

  • -de motie-Merkies over het niet toerekenen van de kosten van de redding van SNS aan het EMU-saldo (33640, nr. 3);

  • -de motie-Koolmees/Van Hijum over het hoofdbesluitvormingsmoment voor de begroting (33640, nr. 4);

  • -de motie-Klaver over niet terugdraaien van  investeringen in natuur (33640, nr. 5);

  • -de motie-Klein over vrijwaren van gepensioneerden met een klein aanvullend pensioen (33640, nr. 6).

(Zie vergadering van 3 juli 2013.)

In stemming komt de motie-Merkies (33640, nr. 3).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Koolmees/Van Hijum (33640, nr. 4).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de VVD, 50PLUS, D66, GroenLinks en de PvdA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Klaver (33640, nr. 5).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de ChristenUnie, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Klein (33640, nr. 6).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, 50PLUS, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.