Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-2013nr. 104, item 14

14 Stemmingen moties Wijziging Mediawet, verspreiding televisie- en radioprogrammakanalen

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Mediawet 2008,

te weten:

  • -de motie-Segers/Huizing over het verkennen van de mogelijkheid van een à la cartemenu (33426, nr. 24);

  • -de motie-Klein over ondertiteling uitsluiten van bezuinigingen (33426, nr. 25);

  • -de motie-Van Dam/Huizing over de doorgifte van interactieve diensten (33426, nr. 36);

  • -de motie-Klein/Jasper van Dijk over het themakanaal Politiek 24 in het standaardzenderpakket (33426, nr. 37).

(Zie vergadering van 11 juni 2013.)

De voorzitter:

De motie-Segers/Huizing (33426, nr. 24) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in het wetsvoorstel Omroepdistributie wordt vastgelegd dat aanbieders van digitale televisiezenders consumenten minimaal 30 televisiezenders moeten aanbieden om te garanderen dat consumenten toegang houden tot een gevarieerd pakket;

overwegende dat pakketaanbieders in het algemeen een ruimer standaardpakket van 50 tot 60 televisiezenders aanbieden;

overwegende dat pakketaanbieders bovenop het standaardpakket tegen extra betaling zogenaamde pluspakketten aanbieden;

constaterende dat, gezien bovenstaande, op dit moment consumenten dus niet kunnen kiezen voor het afnemen van een kleiner aantal zenders en zodoende gedwongen worden te betalen voor zenders die zij niet wensen, laat staan dat consumenten op dit moment in staat zijn een eigen zenderpakket samen te stellen;

verzoekt de regering, in gesprek te gaan met verschillende distributeurs en aanbieders van televisie- en radiozenders om met hen de mogelijkheid te verkennen voor het afnemen van kleinere pakketten dan wel van individuele zenders, het zogeheten à la carte menu en de Kamer hierover te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 42, was nr. 24 (33426).

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Segers/Huizing (33426, nr. 42, was nr. 24).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze gewijzigde motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Klein (33426, nr. 25).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, het CDA, de ChristenUnie, 50PLUS, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Dam/Huizing (33426, nr. 36).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de VVD, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van de PVV ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Klein/Jasper van Dijk (33426, nr. 37).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de SGP, het CDA, 50PLUS, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.