Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-2013nr. 104, item 68

68 Stemmingen moties Vessel Protection Detachments

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO Vessel Protection Detachments (VPD’s),

te weten:

  • -de motie-Hachchi/Jasper van Dijk over wachten met het wetsvoorstel totdat de beleidsdoorlichting is uitgevoerd (32706, nr. 52);

  • -de motie-Hachchi/Jasper van Dijk over wachten met het wetsvoorstel totdat een degelijke juridische verkenning is uitgevoerd (32706, nr. 53);

  • -de gewijzigde motie-Knops/Hachchi over onderzoek naar mogelijkheden voor het stationeren van mariniers in de regio van de Golf van Aden (32706, nr. 55, was nr. 54).

(Zie vergadering van heden.)

In stemming komt de motie-Hachchi/Jasper van Dijk (32706, nr. 52).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Hachchi/Jasper van Dijk (32706, nr. 53).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Knops/Hachchi (32706, nr. 55, was nr. 54).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de VVD, 50PLUS, D66, de PvdA en de SP voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.