Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-2013nr. 104, item 59

59 Stemmingen moties Natuur- en Milieueducatie

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO Natuur- en Milieueducatie,

te weten:

  • -de motie-Ouwehand over extra investeringen in natuur- en milieueducatie in het basisonderwijs (20487, nr. 43);

  • -de motie-Ouwehand over de mogelijkheid van zelf zaaien en oogsten (20487, nr. 44).

(Zie vergadering van heden.)

In stemming komt de motie-Ouwehand (20487, nr. 43).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Ouwehand (20487, nr. 44).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van 50PLUS, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.