Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-2013nr. 104, item 66

66 Stemmingen moties Inburgering

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO Inburgering,

te weten:

  • -de motie-Van Klaveren over verkorten van de termijn voor het halen van het inburgeringsexamen (32824, nr. 27);

  • -de motie-Van Klaveren over intrekken van de verblijfsvergunning bij het niet halen van het inburgeringsexamen (32824, nr. 28);

  • -de motie-Van Klaveren over schrappen van de ontheffing bij "het leveren van voldoende inspanningen" (32824, nr. 29).

(Zie vergadering van heden.)

In stemming komt de motie-Van Klaveren (32824, nr. 27).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Klaveren (32824, nr. 28).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Klaveren (32824, nr. 29).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.