Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-2013nr. 104, item 60

60 Stemmingen moties Voortgang aanpak problematische jeugdgroepen

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO Voortgang aanpak problematische jeugdgroepen,

te weten:

  • -de motie-Helder over het opleggen van de ISD-maatregel aan jeugdigen vanaf 12 jaar (28684, nr. 385);

  • -de motie-Helder over denaturaliseren en terugsturen van criminelen (28684, nr. 386).

(Zie vergadering van heden.)

In stemming komt de motie-Helder (28684, nr. 385).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Helder (28684, nr. 386).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.