Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-2013nr. 104, item 25

25 Stemmingen moties Zorgverzekeringswet, pakketmaatregelen en Ruwaard van Putten ziekenhuis

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO Zorgverzekeringswet, pakketmaatregelen en Ruwaard van Putten ziekenhuis,

te weten:

 • -de motie-Voortman over medische specialistische verpleging thuis (29689, nr. 456);

 • -de motie-Van der Staaij over belonen van verzekerden voor het melden van onjuiste declaraties (29689, nr. 457);

 • -de motie-Leijten over een volwaardig ziekenhuis op Voorne-Putten (31016, nr. 45);

 • -de motie-Leijten/Voortman over een sociaal plan voor het Ruwaard van Putten Ziekenhuis (31016, nr. 46);

 • -de motie-Pia Dijkstra over een actieplan no show (31016, nr. 47);

 • -de motie-Klever over behoud van spoedeisende hulp op Voorne-Putten (31016, nr. 48);

 • -de motie-Van der Staaij/Bruins Slot over toetsing van het definitieve plan aan de 45 minutennorm (31016, nr. 49);

 • -de motie-Wolbert over spreiding van de spoedeisende hulp en acute verloskunde (31016, nr. 50);

 • -de motie-Bruins Slot c.s. over berekening van de bereikbaarheidsnormen (31016, nr. 51);

 • -de motie-Bruins Slot over onderzoek naar de aanrijdtijden, beschikbaarheid en bereikbaarheid (31016, nr. 52);

 • -de motie-Anne Mulder over een effectief instrumentarium voor ziekenhuizen (31016, nr. 53).

(Zie vergadering van 3 juli 2013.)

In stemming komt de motie-Leijten (31016, nr. 45).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Leijten/Voortman (31016, nr. 46).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van 50PLUS, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Pia Dijkstra (31016, nr. 47).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SGP, het CDA, de ChristenUnie, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Klever (31016, nr. 48).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de SGP, de ChristenUnie, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Voortman (29689, nr. 456).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van der Staaij (29689, nr. 457).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de VVD, 50PLUS, D66, GroenLinks en de PvdA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van der Staaij/Bruins Slot (31016, nr. 49).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de VVD, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van de PVV ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Wolbert (31016, nr. 50).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Bruins Slot c.s. (31016, nr. 51).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SGP, het CDA, de ChristenUnie, 50PLUS, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Bruins Slot (31016, nr. 52).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SGP, het CDA, de ChristenUnie, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.