Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-2013nr. 104, item 21

21 Stemmingen moties Biotechnologie

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO Biotechnologie,

te weten:

  • -de motie-Dikkers c.s. over kippen met een kwallengen (27428, nr. 248);

  • -de motie-Van Gerven over bescherming van biologische gewassen tegen ggo's (27428, nr. 249);

  • -de motie-Van Gerven over cisgenese-vrije producten en gewassen (27428, nr. 250);

  • -de motie-Dik-Faber over versnelde toelating van cisgenese gewassen (27428, nr. 251);

  • -de motie-Dik-Faber over een maatschappelijke discussie over het huidige dominante productiesysteem (27428, nr. 252);

  • -de motie-De Liefde over implementatie van het Nagoya Protocol (27428, nr. 253);

  • -de motie-Klaver over overleg met de Kamer over herbicideresistente gewassen (27428, nr. 254);

  • -de motie-Geurts/Dik-Faber over vrijstelling van cisgenese-technieken van de GMO-wetgeving (27428, nr. 255);

  • -de motie-Ouwehand over een etiketteringsplicht voor cisgenese-ingrediënten (27428, nr. 256);

  • -de motie-Ouwehand over 100% controle op illegale ggo's door de NVWA (27428, nr. 257).

(Zie vergadering van 3 juli 2013.)

De voorzitter:

Op verzoek van mevrouw Dik-Faber stel ik voor, haar moties (27428, nr. 248 en 251) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de motie-Van Gerven (27428, nr. 249).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SGP, de ChristenUnie, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Gerven (27428, nr. 250).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van de VVD ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Dik-Faber (27428, nr. 252).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SGP, het CDA, de ChristenUnie, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-De Liefde (27428, nr. 253).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de VVD, 50PLUS, D66 en de PvdA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Klaver (27428, nr. 254).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de SGP, de ChristenUnie, 50PLUS, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Geurts/Dik-Faber (27428, nr. 255).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de VVD, 50PLUS en D66 voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Ouwehand (27428, nr. 256).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van 50PLUS, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Ouwehand (27428, nr. 257).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van 50PLUS, GroenLinks en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.