Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201329675 nr. 157

29 675 Zee- en kustvisserij

Nr. 157 MOTIE VAN DE LEDEN GRAUS EN DIJKGRAAF

Voorgesteld 3 juli 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat Duitse vissers wel op de wolhandkrab mogen vissen, deze vervolgens in ons land verhandelen en dat andere Europese landen soepeler omgaan met de zeedagenregelingen;

verzoekt de regering, nationale koppen die een ongelijk speelveld veroorzaken voor onze visserijsector ongedaan te maken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Graus

Dijkgraaf