Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-2013nr. 104, item 31

31 Stemming motie WWB-onderwerpen

Aan de orde is de stemming over een aangehouden motie, ingediend bij het VAO WWB-onderwerpen,

te weten:

  • -de motie-Van Weyenberg/Karabulut over de rol van de Inspectie SZW bij de uitvoering van de maatschappelijke tegenprestatie (30545, nr. 123).

(Zie vergadering van 13 juni 2013.)

In stemming komt de motie-Van Weyenberg/Karabulut (30545, nr. 123).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.