Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-2013nr. 104, item 69

69 Stemmingen moties Arbeidsmarktbeleid/topinkomens

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO Arbeidsmarktbeleid/topinkomens,

te weten:

  • -de motie-Karabulut over het onder de cao brengen van de lonen van bestuurders van grote ondernemingen (29554, nr. 463);

  • -de motie-Karabulut over instemmingsrecht voor ondernemingsraden inzake beloningsbeleid (29554, nr. 464);

  • -de motie-Van Weyenberg/Heerma over niet co-financieren met belastinggeld van vervroegd uittreden (29554, nr. 465);

  • -de motie-Krol over onderzoek naar budgettair neutraal uitvoeren van de maatregel van deeltijdpensioen (29554, nr. 466).

(Zie vergadering van heden.)

In stemming komt de motie-Karabulut (29554, nr. 463).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Karabulut (29554, nr. 464).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Weyenberg/Heerma (29554, nr. 465).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de SGP, het CDA, de ChristenUnie en D66 voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Krol (29554, nr. 466).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van 50PLUS, GroenLinks en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.