Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-2013nr. 104, item 38

38 Stemming motie Windenergie op land

Aan de orde is de stemming over een aangehouden motie, ingediend bij het VAO Windenergie op land,

te weten:

  • -de motie-Agnes Mulder/Dik-Faber over een verplicht participatiemodel (33612, nr. 13).

(Zie vergadering van 25 juni 2013.)

In stemming komt de motie-Agnes Mulder/Dik-Faber (33612, nr. 13).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SGP, het CDA, de ChristenUnie, 50PLUS, D66 en GroenLinks voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.