Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201332615 nr. 12

32 615 Toekomst Publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie (PBO)

Nr. 12 MOTIE VAN HET LID GEURTS

Voorgesteld 4 juli 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de productschappen in verschillende sectoren reserves hebben opgebouwd;

overwegende dat deze reserves opgebouwd zijn met de heffingen van de betreffende landbouwers en tuinders;

overwegende dat deze reserves ten goede moeten komen aan de doelen waarvoor de productschappen zijn opgericht;

verzoekt de regering, ervoor zorg te dragen dat de reserves van de productschappen geheel terechtkomen in de nieuw op te richten plant- en diergezondheidsfondsen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Geurts