Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201332615 nr. 13

32 615 Toekomst Publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie (PBO)

Nr. 13 MOTIE VAN HET LID GEURTS

Voorgesteld 4 juli 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het opheffingsproces van de product- en bedrijfschappen niet op verzoek van de schappen ingezet is;

constaterende dat in de voortgangsbrief staat dat de kosten van de opheffing voor rekening van de schappen komen;

overwegende dat de kosten van de opheffing nu voor rekening van de ondernemers komen;

verzoekt de regering, alle kosten te dragen die voortkomen uit de opheffing,

en gaat over tot de orde van de dag.

Geurts