Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201332615 nr. 11

32 615 Toekomst Publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie (PBO)

Nr. 11 MOTIE VAN HET LID GEURTS

Voorgesteld 4 juli 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat opheffing van de product- en bedrijfschappen, conform de motie-Aptroot, zou moeten leiden tot een forse lastenverlichting;

overwegende dat er ook daadwerkelijk sprake zou moeten zijn van lagere lasten op individueel bedrijfsniveau;

verzoekt de regering voor, wat betreft toekomstige heffingen, retributies of belastingen ten behoeve van het uitvoeren van publieke en medebewindstaken, deze derhalve dan ook lager uit te laten vallen dan in de referentiejaren 2011–2013,

en gaat over tot de orde van de dag.

Geurts