Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201332615 nr. 14

32 615 Toekomst Publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie (PBO)

Nr. 14 MOTIE VAN HET LID VERHOEVEN C.S.

Voorgesteld 4 juli 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat reeds op 20 december 2011 een Kamermeerderheid stemde voor de gewijzigde motie-Aptroot c.s. (33 000-XV, nr. 61);

verzoekt de regering, ervoor zorg te dragen dat er in 2014 geen verplichte heffing voor ondernemers meer zal worden opgelegd vanuit de product- dan wel bedrijfschappen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Verhoeven

Klever

Ulenbelt