Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2006-2007nr. 90, pagina 5166-5167

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over hangjongeren, te weten:

- de motie-Verdonk over het inhouden van kinderbijslag als ouders hun verantwoordelijkheden voor de opvoeding niet voldoende nemen (30136,28684, nr. 11);

- de motie-Verdonk over het inzetten op bestuurlijke maatregelen voor jeugdigen in de leeftijd van 8 tot 12 jaar (30136,28684, nr. 12);

- de motie-Verdonk over toevoeging van een nieuwe titel aan het Wetboek van Strafrecht voor jeugdigen in de leeftijd van 8 tot 12 jaar (30136,28684, nr. 13);

- de motie-Leijten over het uitspreken van een voorlopige ondertoezichtstelling op basis van ernstige ontwrichting van de samenleving (30136,28684, nr. 14);

- de motie-Depla over het opnemen van een begeleidingsplicht in de Wet Ernstige overlast (30136,28684, nr. 16);

- de motie-Sterk/Depla over onderzoek naar een verplichte opvoedondersteuning vanuit de centra voor jeugd en gezin (30136,28684, nr. 17);

- de motie-Fritsma over het uitzetten van allochtone straatterroristen na één ernstig misdrijf of meerdere lichtere misdrijven (30136,28684, nr. 18).

(Zie vergadering van heden.)

In stemming komt de motie-Verdonk (30136, 28684, nr. 11).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Verdonk (30136, 28684, nr. 12).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD, de SGP en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Verdonk (30136, 28684, nr. 13).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD, de SGP en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Leijten (30136, 28684, nr. 14).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdD, de VVD en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Depla (30136, 28684, nr. 16).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, de VVD, de SGP en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Sterk/Depla (30136, 28684, nr. 17).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, de VVD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Fritsma (30136, 28684, nr. 18).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.