Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2006-2007nr. 90, pagina 5164-5165

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat naar aanleiding van een verzamel algemeen overleg LNV, te weten:

- de motie-Snijder-Hazelhoff/Mastwijk over een aparte quarantaine onderneming voor private ondernemingen (30800 XIV, nr. 124);

- de motie-Snijder-Hazelhoff/Mastwijk over het zich verhouden van het intrekken van erkenningen van private laboratoria tot het algemeen beleid van privatisering (30800 XIV, nr. 125);

- de motie-Mastwijk/Snijder-Hazelhoff over overleg met de Europese Commissie over een eenduidige duiding van het bepaalde in de Fytorichtlijn (30800 XIV, nr. 126).

(Zie vergadering van heden.)

De voorzitter:

Op verzoek van mevrouw Snijder-Hazelhoff stel ik voor, haar motie (30800-XIV, nr. 125) van de agenda af te voeren.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de motie-Snijder-Hazelhoff/Mastwijk (30800-XIV, nr. 124).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, de VVD, de SGP, het CDA en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Mastwijk/Snijder-Hazelhoff (30800-XIV, nr. 126).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, de VVD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.