Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2006-2007nr. 90, pagina 5151

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over het rapport van de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa inzake CIA-detentiecentra (27925, nr. 256), te weten:

- de motie-Pechtold c.s. over assistentie aan Polen en Roemenië bij het geven van inzicht in betrokkenheid bij geheime CIA-vluchten en/of -kampen (27925, nr. 257);

- de motie-Pechtold/Peters over heldere regels voor activiteiten van geheime diensten op buitenlands grondgebied (27925, nr. 258);

- de motie-Peters c.s. over het opvolgen van aanbeveling 1801 door het Comité van ministers (27925, nr. 259);

- de motie-Van Bommel c.s. over openheid over eventuele medewerking aan het CIA-programma voor High Value Detainees (27925, nr. 260);

- de motie-Van Bommel c.s. over bestrijding van internationaal terrorisme overeenkomstig het internationaal recht (27925, nr. 261);

- de motie-Van Gennip/Van Dam over bestrijding van internationaal terrorisme binnen de kaders van het internationaal humanitair recht, de mensenrechten en de Geneefse Conventie (27925, nr. 262).

(Zie vergadering van 3 juli 2007.)

In stemming komt de motie-Pechtold c.s. (27925, nr. 257).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD, de ChristenUnie en het CDA voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Pechtold/Peters (27925, nr. 258).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66 en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Peters c.s. (27925, nr. 259).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66 en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Bommel c.s. (27925, nr. 260).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66 en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Bommel c.s. (27925, nr. 261).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66 en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Gennip/Van Dam (27925, nr. 262).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PVV tegen deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.