Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2006-2007nr. 90, pagina 5158-5159

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de evaluatie van de Elektriciteitswet, te weten:

- de motie-Zijlstra c.s. over uitbreiding van de instrumenten en bevoegdheden van de DTe (30212, nr. 59);

- de motie-Zijlstra over het meten van de voortgang van de daadwerkelijke implementatie van de Wet onafhankelijk netbeheer (30212, nr. 60);

- de motie-Jansen over het niet slaan van het Koninklijk Besluit (30212, nr. 61);

- de motie-Jansen over gereguleerde dienstverlening tegen kostprijs door netbeheerders (30212, nr. 62);

- de motie-Crone c.s. over het structuurregime bij overheids-NV's met een publieke functie (30212, nr. 64).

(Zie vergadering van heden.)

De voorzitter:

Aangezien de motie-Zijlstra (30212, nr. 60) is ingetrokken, maakt zij geen onderwerp van behandeling meer uit.

In stemming komt de motie-Zijlstra c.s. (30212, nr. 59).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Jansen (30212, nr. 61).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de ChristenUnie en de SGP voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Jansen (30212, nr. 62).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Crone c.s. (30212, nr. 64).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.