Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2006-2007nr. 90, pagina 5154

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de Participatietop (30108,29544, nr. 5), te weten:

- de motie-Van Gent over een nieuwe adviesaanvraag aan de Stichting van de Arbeid (29544, nr. 95);

- de motie-Ulenbelt over intrekking van de adviesaanvraag (29544, nr. 96);

- de motie-Koşer Kaya over fiscale stimulansen voor de arbeidsparticipatie van vrouwen (29544, nr. 97).

(Zie vergadering van 4 juli 2007.)

De voorzitter:

Op verzoek van mevrouw Koşer Kaya stel ik voor, haar motie (29544, nr. 97) van de agenda af te voeren.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de motie-Van Gent (29544, nr. 95).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Ulenbelt (29544, nr. 96).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de SP voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.