Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2006-2007nr. 90, pagina 5163

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat naar aanleiding van een algemeen overleg over het onderzoek naar SAR-helikopters, te weten:

- de motie-Van Gerven over het behouden van het ziekenvervoer van de Search and Rescue-basis in Leeuwarden (30800 X, nr. 103);

- de motie-Jacobi c.s. over een uitvoerig kwalitatief en kwantitatief onderzoek naar de voorgenomen toekomstige civiel-militaire taakuitvoering door de SAR (30800 X, nr. 104).

(Zie vergadering van heden.)

In stemming komt de motie-Van Gerven (30800-X, nr. 103).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdD en de SGP voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Jacobi c.s. (30800-X, nr. 104).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de VVD tegen deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.