Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2006-2007nr. 90, pagina 5154

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend tijdens het debat over de overheveling van WIA-onderwijsvoorzieningen, te weten:

- de motie-Kraneveldt-van der Veen c.s. over een meerjarige prognose van de doelgroep van REA-scholingsinstituten (29461, nr. 31);

- de motie-Leijten over het stoppen met marktwerking voor instituten gericht op scholing van jonggehandicapten (29461, nr. 32);

- de motie-Leijten over het voortbestaan van EEGA (29461, nr. 33);

- de motie-Biskop c.s. over handhaving van de uitvoering door het UWV (29461, nr. 34).

(Zie vergadering van 4 juli 2007.)

In stemming komt de motie-Kraneveldt-van der Veen c.s. (29461, nr. 31).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Leijten (29461, nr. 32).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Leijten (29461, nr. 33).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Biskop c.s. (29461, nr. 34).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.