Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2006-2007nr. 90, pagina 5155

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend tijdens het debat over klantenstop AWBZ gefinancierde thuiszorg, te weten:

- de motie-Kant/Agema over het opnieuw onderzoeken van de knelpunten in de AWBZ 2006 (23235, nr. 78);

- de motie-Kant/Agema over maatregelen om alle geïndiceerde zorg te kunnen verlenen (23235, nr. 79);

- de motie-Agema over een onderzoek naar één landelijk budgetlokaal (23235, nr. 80).

(Zie vergadering van 4 juli 2007.)

In stemming komt de motie-Kant/Agema (23235, nr. 78).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdD en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Kant/Agema (23235, nr. 79).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdD, D66 en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Agema (23235, nr. 80).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.