Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2006-2007nr. 90, pagina 5160-5161

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de Regeling agressieve dieren, te weten:

- de motie-Ouwehand/Thieme over het staken van de inbeslagnames van honden (28286, nr. 43);

- de motie-Ouwehand/Thieme over een gedragstest bij de schouwing van honden (28286, nr. 44);

- de motie-Ouwehand/Thieme over het betrekken van de Kamer bij de opzet van de evaluatie naar de Regeling Agressieve Dieren (28286, nr. 45);

- de motie-Ormel over een langjarig houdverbod (28286, nr. 46);

- de motie-Ormel over het mogelijk maken van inbeslagname van een potentieel gevaarlijke hond (28286, nr. 47);

- de motie-Graus over opvanglocaties verbonden aan de Dienst Regelingen (28286, nr. 48);

- de motie-Graus over een levenslang verbod op het houden van dieren en hoge minimumstraffen in geval van dierenmishandeling (28286, nr. 49);

- de motie-Graus over een onmiddellijke vrijstellingsregeling voor honden die een zogenaamde MAG-test positief afleggen (28286, nr. 50);

- de motie-Graus over validatie van de MAG-test (28286, nr. 51).

(Zie vergadering van heden.)

De voorzitter:

Op verzoek van de heer Ormel stel ik voor, zijn motie (28286, nr. 46) van de agenda af te voeren.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

De motie-Ormel (28286, nr. 47) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening dat agressie bij honden niet louter rasgebonden is;

van mening dat in potentie zeer agressieve honden een gevaar voor de volksgezondheid kunnen zijn;

constaterende dat agressieve honden alleen in beslag genomen kunnen worden bij ontdekking op heterdaad;

verzoekt de regering om inbeslagname van een potentieel gevaarlijke hond mogelijk te maken en de mate van agressiviteit te bepalen door een nog te valideren gedragstest,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt deze gewijzigde motie voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 54 (28286).

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen.

In stemming komt de motie-Ouwehand/Thieme (28286, nr. 43).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Ouwehand/Thieme (28286, nr. 44).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Ouwehand/Thieme (28286, nr. 45).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Ormel (28286, nr. 54).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, de ChristenUnie, de SGP en het CDA voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Graus (28286, nr. 48).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, D66, de PvdD en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Graus (28286, nr. 49).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Graus (28286, nr. 50).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdD en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Graus (28286, nr. 51).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.