Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2006-2007nr. 90, pagina 5156

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend in het debat over aanleg en onderhoud wegen, te weten:

- de motie-De Krom over het niet gebruiken van de auto als "melkkoe" (30800-A, nr. 66);

- de motie-De Krom/Madlener over een definitief besluit over het doortrekken van de A4 (30800-A, nr. 67);

- de motie-De Krom over het overkluizen van de Gaasperdammerweg (30800-A, nr. 68);

- de motie-De Krom over een maximumsnelheid van 130 km/u voor personenauto's (30800-A, nr. 69);

- de motie-Duyvendak over een studie naar de effecten op bereikbaarheid en milieu (30800-A, nr. 71);

- de motie-Brinkman/De Krom over een Nationaal Fileplan (30800-A, nr. 72);

- de motie-Brinkman over een maximumsnelheid van 140 km/u (30800-A, nr. 73);

- de motie-Brinkman over het maximeren van lokale parkeertarieven op € 1 per uur (30800-A, nr. 74);

- de motie-Cramer/Haverkamp over een vrijliggende ov-baan binnen de tunnel van de A9 (30800-A, nr. 76).

(Zie vergadering van heden.)

In stemming komt de motie-De Krom (30800-A, nr. 66).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-De Krom/Madlener (30800-A, nr. 67).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-De Krom (30800-A, nr. 68).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-De Krom (30800-A, nr. 69).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Duyvendak (30800-A, nr. 71).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, D66 en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Brinkman/De Krom (30800-A, nr. 72).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Brinkman (30800-A, nr. 73).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Brinkman (30800-A, nr. 74).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Cramer/Haverkamp (30800-A, nr. 76).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de ChristenUnie, de SGP en het CDA voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.