Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2006-2007nr. 90, pagina 5145

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij het debat over de IJzeren Rijn, te weten:

- de motie-Roemer c.s. over het onderzoeken van mogelijke alternatieve routes tussen Antwerpen en het Roergebied (27737, nr. 20).

(Zie vergadering van 15 mei 2007.)

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD, de SGP en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.