Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2006-2007nr. 90, pagina 5155

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend tijdens het debat over het plaatsen van leerlingen van SIBA-scholen op de As Siddieq school, te weten:

- de motie-Verdonk over het niet-bekostigen van de instroom die de capaciteit van de As Siddieq school overschrijdt (30800 VIII, nr. 160).

(Zie vergadering van 4 juli 2007.)

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de VVD en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.