Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2006-2007nr. 90, pagina 5146-5148

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met de Raming der voor de Tweede Kamer in 2008 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten (30996), en over:

- de motie-Schinkelshoek c.s. over parlementaire zelfreflectie (30996, nr. 9);

- de motie-Schinkelshoek c.s. over doorlichting van de organisatie van de Tweede Kamer (30996, nr. 10);

- de motie-Schinkelshoek over het mogelijk maken van meer groepsbezoeken, vooral van jongeren (30996, nr. 11);

- de motie-Van Raak/Brinkman over een gelijkwaardige efficiencytaakstelling voor fracties (30996, nr. 12);

- de motie-Van Raak over een representatieve ontvangstruimte (30996, nr. 13);

- de motie-Van Raak c.s. over biologische producten (30996, nr. 14);

- de motie-Aptroot c.s. over een plan voor het goed functioneren van het basissysteem van automatisering (30996, nr. 15);

- de motie-Aptroot over het niet opheffen van de Commissie voor de Verzoekschriften (30996, nr. 16);

- de motie-Brinkman over de dienstauto en -chauffeur van de Voorzitter (30996, nr. 17);

- de motie-Brinkman over uitbesteding van alle facilitaire diensten (30996, nr. 18);

- de motie-Brinkman over door het Presidium aan te nemen bezuinigingsvoorstellen (30996, nr. 19);

- de motie-Duyvendak over een plan van aanpak voor energiebesparing (30996, nr. 20);

- de motie-Anker c.s. over gezamenlijke inrichting van ondersteunende Kamerdiensten (30996, nr. 21);

- de motie-Thieme/Duyvendak over inkoop van duurzame vis (30996, nr. 22);

- de motie-Thieme/Duyvendak over het meer serveren van vegetarische gerechten (30996, nr. 23).

(Zie wetgevingsoverleg van 2 juli 2007.)

De voorzitter:

De fractie van de Partij voor de Vrijheid verzoekt om eerst over de moties te stemmen en daarna over de raming. Ik stel voor, met dit verzoek in te stemmen.

Aldus wordt besloten.

De voorzitter:

De heer Brinkman wenst een stemverklaring af te leggen voor de raming in stemming komt.

Aangezien de motie-Van Raak (30996, nr. 14) is ingetrokken, maakt zij geen onderwerp van behandeling meer uit.

In stemming komt de motie-Schinkelshoek c.s. (30996, nr. 9).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, D66, de VVD, de ChristenUnie, de SGP en het CDA voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Schinkelshoek c.s. (30996, nr. 10).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, D66, de VVD, de ChristenUnie, de SGP en het CDA voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Schinkelshoek (30996, nr. 11).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD, de SGP en het CDA voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Raak/Brinkman (30996, nr. 12).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Raak (30996, nr. 13).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Aptroot c.s. (30996, nr. 15).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD, de ChristenUnie en de SGP voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Aptroot (30996, nr. 16).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD en het CDA voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Brinkman (30996, nr. 17).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Brinkman (30996, nr. 18).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Brinkman (30996, nr. 19).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Duyvendak (30996, nr. 20).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Anker c.s. (30996, nr. 21).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD, de ChristenUnie, de SGP en het CDA voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf.

Mevrouw Ouwehand (PvdD):

Voorzitter. Het Wereldnatuurfonds en de stichting De Noordzee hebben vandaag aan de Kamer gevraagd om bedreigde vissoorten niet langer op het Kamermenu te zetten. Ik citeer uit hun rapport: Elke twee minuten sterft er een dolfijn, walvis, bruinvis, haai onnodig in een visnet. Driekwart van de visbestanden in de wereld wordt overbevist. Blauwvintonijn, Noordzeekabeljauw en paling dreigen te verdwijnen.

De voorzitter:

Mevrouw Ouwehand, ik had het eerder moeten zeggen, maar ons reglement staat niet toe dat u een stemverklaring aflegt over uw eigen motie. Ik vind het vervelend dat ik u dat nu pas kan zeggen, maar ik moet u helaas onderbreken.

Mevrouw Ouwehand (PvdD):

Ik wil een hoofdelijke stemming aanvragen over mijn motie op stuk nr. 22, omdat ik denk dat het beschermen van de natuur niet alleen onze gezamenlijke, maar ook onze individuele verantwoordelijkheid is.

De voorzitter:

Mevrouw Ouwehand, u mag een hoofdelijke stemming aanvragen, maar niet deze argumenten aanvoeren.

Dan gaan wij nu hoofdelijk stemmen over de motie op stuk nr. 22.

In stemming komt de motie-Thieme/Duyvendak (30996, nr. 22).

Vóór stemmen de leden: Van Bommel, Dibi, Jasper van Dijk, Duyvendak, Van Gent, Gerkens, Van Gerven, Gesthuizen, Van Gijlswijk, Halsema, Irrgang, Jansen, Kant, Karabulut, Koşer Kaya, Langkamp, Van Leeuwen, Leijten, Lempens, Luijben, Marijnissen, Ouwehand, Pechtold, Peters, Polderman, Poppe, Van Raak, Roemer, De Rooij, Thieme, Ulenbelt, Van Velzen, Vendrik, De Wit en Azough.

Tegen stemmen de leden: Van Beek, Besselink, Bilder, Biskop, Blanksma-van den Heuvel, Blok, Blom, Van Bochove, Boekestijn, Bosma, Bouchibti, Bouwmeester, Brinkman, Ten Broeke, Van der Burg, Van de Camp, Cramer, Crone, Van Dam, Depla, Dezentjé Hamming, Tony van Dijck, Jan Jacob van Dijk, Dijsselbloem, Eijsink, Ferrier, Fritsma, Van Geel, Van Gennip, Gill'ard, Graus, Griffith, Van Haersma Buma, Hamer, Haverkamp, Heerts, Heijnen, Hessels, Van Heugten, Van Hijum, Ten Hoopen, Jacobi, Jager, Joldersma, Jonker, Kalma, Knops, Koopmans, Koppejan, Jules Kortenhorst, Roland Kortenhorst, Kraneveldt-van der Veen, De Krom, Kuiken, Leerdam, Madlener, Mastwijk, Van Miltenburg, Neppérus, De Nerée tot Babberich, Nicolaï, Omtzigt, Ormel, Ortega-Martijn, De Pater-van der Meer, Remkes, Roefs, De Roon, De Rouwe, Rutte, Samsom, Schermers, Schinkelshoek, Schippers, Schreijer-Pierik, Slob, Smeets, Snijder-Hazelhoff, Spekman, Spies, Van der Staaij, Sterk, Tang, Teeven, Tichelaar, Van Toorenburg, Van der Veen, Verbeet, Verdonk, Vermeij, Vietsch, Van der Vlies, Voordewind, Vos, Jan de Vries, Van Vroonhoven-Kok, Waalkens, Weekers, Wiegman-van Meppelen Scheppink, Wilders, Willemse-van der Ploeg, Wolbert, Wolfsen, Zijlstra, Agema, Anker, Aptroot, Arib en Van Baalen.

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met 109 tegen 35 stemmen is verworpen.

In stemming komt de motie-Thieme/Duyvendak (30996, nr. 23).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, D66 en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Voordat wij over de raming gaan stemmen, geef ik gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf.

De heer Brinkman (PVV):

Voorzitter. Onze motie op stuk nr. 19 over de extra bezuinigingen op de Tweede Kamer die de fractie van de PVV graag wilde doorvoeren, heeft het niet gehaald. Toch zullen wij voor de raming stemmen. Wij behouden ons echter wel het recht voor om de raming voor de Tweede Kamer te amenderen, indien deze via het kabinet terugkomt op de rijksbegroting.

De voorzitter:

Ik stel voor, de raming der voor de Tweede Kamer in 2008 benodigde uitgaven vast te stellen.

Daartoe wordt besloten.