Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2006-2007nr. 90, pagina 5161-5162

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat naar aanleiding van een algemeen overleg over de Wet maatschappelijke ondersteuning, te weten:

- de motie-Vendrik over verlenging van de overgangsregeling van de oude CVTM subsidieregeling naar de Wmo (29538, nr. 54);

- de motie-Agema over het uitsluitend inzetten van huishoudelijke zorg (HH2) in de thuiszorg door gemeenten (29538, nr. 55).

(Zie vergadering van heden.)

In stemming komt de motie-Vendrik (29538, nr. 54).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdD en de SGP voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Agema (29538, nr. 55).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.