Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2006-2007nr. 90, pagina 5161

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij het debat over de zorgzwaartefinanciering, te weten:

- de motie-Van Miltenburg c.s. over de hoogte van nieuwe PGB's voor mensen met een verblijfsindicatie (26631, nr. 218).

(Zie vergadering van heden.)

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

Mevrouw Van Miltenburg (VVD):

Voorzitter. Nu deze motie is aangenomen, wil ik het kabinet verzoeken, zo snel mogelijk te laten weten hoe het de motie gaat uitvoeren.

De voorzitter:

Ik stel voor, het stenogram van dit gedeelte van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

Daartoe wordt besloten.