Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2006-2007nr. 90, pagina 5145

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij het debat over de initiatiefnota "Alles van waarde is weerbaar; vrijheid is een verantwoordelijkheid", te weten:

- de motie-Teeven over het vervolg op de initiatiefnota "Alles van waarde is weerbaar; vrijheid is een verantwoordelijkheid" (30449, nr. 4).

(Zie notaoverleg van 18 juni 2007.)

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD, de SGP en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.