Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2006-2007nr. 90, pagina 5150

Aan de orde is de behandeling van:

de brief van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties met het verzoek aan de Algemene Rekenkamer om een onderzoek uit te voeren naar de omvang van de verspilling bij ICT-projecten en de oorzaken hiervan (26643, nr. 95).

De voorzitter:

Ik stel voor, conform de voorstellen van de vaste commissie te besluiten.

Daartoe wordt besloten.