Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2006-2007nr. 90, pagina 5159

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over synthetische drugs, te weten:

- de motie-De Wit c.s. over het testen van XTC-pillen in het uitgaanscircuit (23760, nr. 21);

- de motie-Joldersma c.s. over een landelijk dekkende en continue registratie van alcohol- en drugsgerelateerde incidenten (23760, nr. 22);

- de motie-Koşer Kaya c.s. over het op experimentele basis testen van XTC bij bepaalde feesten (23760, nr. 23);

- de motie-Teeven over een groter aantal fysieke controles op precursors in de Nederlandse zeehavens (23760, nr. 24);

- de motie-Anker c.s. over het volgen van een financieel opsporingstraject in een substantieel groter aantal opsporingsonderzoeken (23760, nr. 25).

(Zie vergadering van heden.)

In stemming komt de motie-De Wit c.s. (23760, nr. 21).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66 en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Joldersma c.s. (23760, nr. 22).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, de VVD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Koşer Kaya c.s. (23760, nr. 23).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66 en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Teeven (23760, nr. 24).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdD, de VVD, de SGP en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Anker c.s. (23760, nr. 25).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.