Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2006-2007nr. 90, pagina 5163

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij het debat over de embargoregeling voor Prinsjesdag, te weten:

- motie-Halsema c.s. over aanpassing van de proef met de embargoregeling (30539, nr. 5).

(Zie vergadering van heden.)

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD, de PVV en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

Mevrouw Halsema (GroenLinks):

Voorzitter. Omdat de premier niet zo heel enthousiast was over deze motie, wil ik graag na het kabinetsberaad een brief van het kabinet waarin hij aangeeft hoe hij de motie gaat uitvoeren. De premier heeft dan kunnen overleggen met de heren Bos en Rouvoet.

De voorzitter:

Ik neem aan dat deze boodschap wordt meegenomen naar het kabinet.