Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2006-2007nr. 90, pagina 5162

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat naar aanleiding van een algemeen overleg over de uitvoering van het tabaks- en rookbeleid, te weten:

- de motie-Schippers over ruimte in de Tabakswet voor ventilatie en luchtzuivering (30800 XVI, nr. 159);

- de motie-Schippers over eigen beleid ten aanzien van de werkomgeving voor horecaondernemers zonder personeel (30800 XVI, nr. 160);

- de motie-Joldersma/Wiegman-van Meppelen Scheppink over een nadere omschrijving van de rookruimte in de horeca (30800 XVI, nr. 161);

- de motie-Pechtold/Van der Ham over voorlichting over de werking en de gevolgen van tabak in voorgedraaide joints (30800 XVI, nr. 162);

- de motie-Agema over het niet doorvoeren van het voornemen om te komen tot rookvrije horeca (30800 XVI, nr. 163);

- de motie-Agema over invoer van een rookverbod in coffeeshops (30800 XVI, nr. 164).

(Zie vergadering van heden.)

In stemming komt de motie-Schippers (30800-XVI, nr. 159).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van D66 en de VVD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Schippers (30800-XVI, nr. 160).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van D66, de VVD en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Joldersma/Wiegman-van Meppelen Scheppink (30800-XVI, nr. 161).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, D66, de PvdD, de ChristenUnie, de SGP en het CDA voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Pechtold/Van der Ham (30800-XVI, nr. 162).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, D66 en de VVD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Agema (30800-XVI, nr. 163).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Agema (30800-XVI, nr. 164).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SGP en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.